DTG audit, s.r.o. DTG audit, s.r.o.

Vítejte na stránkách společnosti DTG audit, s.r.o.

auditorská společnost č. opr. 415

Ostatní služby

Ověřování dalších skutečností
A. podle zvláštních právních předpisů
- zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
- zahajovací rozvahy při přeměnách společností
- přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO
- ověření hodnoty vlastního kapitálu při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů
- přezkoumání hospodaření soukromých škol
- ověření účetní závěrky při transformaci v.o.s. na s.r.o. nebo a.s.

B. v rozsahu stanoveném smlouvou, např.:
- ověřování účetních závěrek (dobrovolný audit)
- ověřování částí účetních výkazů a vybraných údajů z přílohy k ÚZ
- ověření dodržení pravidel pro poskytnutí dotací
- ověřování splacení základního kapitálu
- ověřování vnitřních účetních předpisů
- zpracování finančních analýz, zjišťování bonity klienta
- ověření výhodnosti uzavřených smluv
- ověření správnosti vyčísleného obchodního podílu